معدن پوکه قروه

قروه مابین همدان و سنندج قرار دارد.

معدن پوکه از شهر قروه ۵۰ کیلومتر جاده فرعی دارد.

با توجه به فرعی بودن جاده و نوبتی بودن داخل معدن، پوکه توسط کامیون به داخل شهر قروه منتقل میشود و بارگیری از کنار اتوبان انجام میشود.

جهت دریافت قیمت تماس بگیرید ۰۹۱۸۲۱۰۰۰۱۲

پوکه معدنی سبکبار قروه

تماس با معدن پوکه ۰۹۱۸۲۱۰۰۰۱۲