پوکه بادامی

 

جهت مشاهده انواع پوکه به ادامه مطالب بروید

انواع سایز و قیمت پوکه درجه 1

نام

سایز

mm

وزن مخصوص

kg/m3

قیمت هر

تن ریال

قیمت هر متر

مکعب ریال

متراژ

/ تناژ

قیمت کل تریلی

ماسه ای

3-0

۸۰۰-۹۰۰

 

------

22 تن

 

ماسه ای

۰-۵

7۰۰-8۰۰

 

------

22 تن

 

عدسی

۵-۱۰

۶۵۰-۷۵۰

------

 

30 متر

 

عدسی

12-5

۶۵۰-۷۵۰

------

 

30 متر

 

نخودی

۵-۱۶

۶۰۰-۶۵۰

------

 

33 متر

 

فندقی

۱۰-۲۰

۶۰۰-۶۵۰

------

 

33 متر

 

بادامی

۱۰-۳۰

۵۵۰-۶۰۰

------

 

33 متر

 

سنگ آبنما

 

۵۰۰-۵۵۰

------

 

30متر