پوکه معدنی سبکبار قروه دارای سبکترین پوکه از نوع معدنی میباشد.

سبکترین پوکه معدنی ایران در قروه استخراج میشود.

پوکه معدنی از گدازه‌های آتشفشانی تشکیل شده پوکه پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه‌های ریز و درشت پوکه معدنی درآمده که سطح آن حبابی و دارای سوراخ‌هایی است. نام علمی آن پومیس (Pumice) پوکه معدنی سبکبار قروه است. از بارزترین ویژگی‌های پوکه معدنی استحکام بالا و سبکی آن است. پوکه معدنی سبکبار قروه یک نوع سنگ آتش فشانی بسیار سبک و متخلخل است این نوع سنگ آتش فشانی زمانی به پوکه می‌شود که گاز گدازه‌های شیشه ای که در حال سرد شدن هستند به سرعت خارج ‌شوند و محل استخراج پوکه معدنی فقط در مناطق آتشفشانی است. پوکه معدنی دارای وزن پایین و مقاومت و سختی بالایی و کاربرد بسیار بالا است، بدین جهت از آن در ساخت و ساز ساختمانی شیب بندی ساختمان ساخت بتن سبک و... استفاده می‌شود. در صنعت ساختمان سازی از پوکه معدنی برای شیب بندی کف و سقف استفاده می‌شود و آن به جهت سبک سازی ساختمان است.